บริการล้างแผงและตรวจสอบ (Cleaning and Inspection)

เราเลือกใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดซึ่งเป็น นวัตกรรม ทำความสะอาดในกลุ่มของงานโรงงาน จากประเทศเยอรมันนี  

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์ 

การทำความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์ ซึ่งมีผลการทดสอบการทำความสะอาดแล้วพบว่า ได้เพิ่มประสิทธ์ภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้นได้ถึง 14% โดยเฉลี่ย นั้นหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าที่เราได้กลับคืนมาหลังจากการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แล้ว  

รายละเอียดงานบริการ

• ล้างแผงโซล่าเซลล์
• ตรวจสอบโครงสร้างการติดตั้ง Mounting
• ตรวจสอบรอยแตกร้าว (Crack), เงาบังทับเซลล์ (hotspot)
• ตรวจสอบ จุ ดเชื่อมต่อ MC4 , Cable terminal
• ตรวจวัดการทํางาน ของแต่ละวงจรแต่ละString
• Thermoscan
• ทําความสะอาดซ่อมบําร่งุ (PM) ตู้ AC /DC BOX.
• วิเคราะห์ระบบ พร้อมจัดทํารายงาน

 บริการรายปี / รายครั้ง

ค่าบริการโดยเฉลี่ย [ CLICK ]
 * ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการประเมิณหน้างาน 

Operation and Maintenance Instruction [ CLICK ]