285/41 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Line ID : lc-eng
Tel.: 084-26862-78
Email: info@lcon.co.th